Zvērinātu advokātu birojā "IUSTUS" ir apvienojušies seši zvērināti advokāti, lai nodrošinātu saviem klientiem visaugstākajiem profesionālajiem standartiem atbilstošu juridisko palīdzību.

Biroja advokāti sniedz plaša klāsta juridisko palīdzību, realizējot savu klientu pārstāvību un aizstāvību krimināllietās, administratīvo pārkāpumu lietās, civilajos un administratīvajos strīdos, pirmstiesas stadijās un tiesas procesos, ka arī gatavojot juridiska rakstura dokumentus un sniedzot konsultācijas.

Kriminālprocess

Aizstāvība un cietušo pārstāvība krimināllietās, visās kriminālprocesa stadijās un tiesās.

Civilprocess

Pārstāvība un juridiskās palīdzības sniegšana civillietās.

Administratīvais process

Pārstāvība un juridiskās palīdzības sniegšana administratīvajās un administratīvo pārkāpumu lietās.

Juridiskais atbalsts

Juridiskās konsultācijas, dažāda rakstura dokumentu sagatavošana.

Biroja advokāti savu klientu tiesību un likumīgo interešu aizstāvībai un pārstāvībai izmanto visus likumā paredzētos līdzekļus un metodes, ievērojot zvērinātu advokātu profesionālās darbības standartus un ētikas principus.

Profesionalitāte

Zvērinātu advokātu biroja "IUSTUS" advokātu profesionālās pieredzes ievērojamā bagāža un padziļinātās zināšanas attiecīgajās tiesību nozarēs ļauj nodrošināt mūsu klientiem efektīvāko juridisko palīdzību.

Konfidencialitāte

Savā profesionālajā darbībā mēs ievērojam pilnīgu konfidencialitāti, glabājot un aizsargājot mūsu klientu uzticēto informāciju.

Individualitāte

Individuālā pieeja katram klientam ir mūsu biroja zvērinātu advokātu profesionālās darbības pamatā.

©  ZAB "IUSTUS" | zvērinātu advokātu birojs