ALEKSANDRS SEROVS – zvērināts advokāts, juridisko zinātņu maģistrs.


Juridiskās palīdzības specializācijas galvenie virzieni:

  • aizstāvības nodrošināšana, cietušo personu pārstāvība, kā arī juridiskās palīdzības sniegšana citām personām krimināllietās;
  • juridiskās palīdzības sniegšana administratīvajās un administratīvo pārkāpumu lietās.

Darba pieredze:

  • kopš 2010. gada - Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedrs;
  • 2005. - 2010. g. - Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras prokurors;
  • 2003. - 2005. g. - Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas prokuratūras prokurors;
  • 2002. - 2003. g. - izmeklētājs Valsts policijas Cēsu rajona policijas pārvaldē.

Izglītība:

  • 2002. - 2006. g. - Latvijas Policijas akadēmija / iegūtais grāds - tiesību zinātnes maģistrs;
  • 1999. - 2002. g. - Latvijas Policijas akadēmija / iegūtais grāds - otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un jurista kvalifikācija;
  • 1997. - 1999. g. - Latvijas Policijas akadēmijas koledža / iegūta pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība.
+371 28883253 
 aleksandrs.serovs@inbox.lv


©  ZAB "IUSTUS" | zvērinātu advokātu birojs