IEVA GARANČA – zvērināta advokāte, juridisko zinātņu maģistre.

Juridiskās palīdzības specializācijas galvenie virzieni:

  • aizstāvības nodrošināšana, cietušo personu pārstāvība, kā arī juridiskās palīdzības sniegšana citām personām krimināllietās;
  • juridiskās palīdzības sniegšana administratīvajās un administratīvo pārkāpumu lietās.

Darba pieredze:

  • kopš 2011. gada - Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedre;
  • 2001. - 2011. g. - Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurore;
  • 1999. - 2001. g. - Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas prokuratūras prokurore;
  • 1995. - 1999. g. - prokurora palīgs Rīgas tiesas apgabala prokuratūrā.

Izglītība:

  • 1999. - 2000. g. - Latvijas Universitāte / iegūtais grāds - tiesību zinātnes maģistrs;
  • 1995. - 1999. g. - Latvijas Universitāte / iegūtais grāds - profesionālā augstākā izglītība un jurista kvalifikācija.
+371 26535528 
 garancaieva@gmail.com

©  ZAB "IUSTUS" | zvērinātu advokātu birojs