VALDIS KRAMS – zvērināts advokāts, juridisko zinātņu maģistrs.

Juridiskās palīdzības specializācijas galvenie virzieni:

  • aizstāvības nodrošināšana, cietušo personu pārstāvība, kā arī juridiskās palīdzības sniegšana citām personām krimināllietās;
  • juridiskās palīdzības sniegšana un pārstāvība administratīvajās un administratīvo pārkāpumu lietās;
  • pārstāvība un juridiskās palīdzības sniegšana civillietās.

Darba pieredze:

  • kopš 2010. gada - Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedrs;
  • 2006. - 2010. g. - Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras prokurors;
  • 2002. - 2006. g. - Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas prokuratūras prokurors;
  • 2000. - 2002. g. - Rīgas pilsētas GPP Ekonomikas policijas kriminālpolicijas inspektors.

Izglītība:

  • 2003. - 2005. g. - Biznesa augstskola "Turība" / iegūtais grāds - tiesību zinātnes maģistrs;
  • 1995. - 2000. g. - Latvijas Policijas akadēmija / iegūtais grāds - otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un jurista kvalifikācija.
+371 29480301 
 krams.adv@gmail.com

©  ZAB "IUSTUS" | zvērinātu advokātu birojs