Biroja advokāti sniedz plaša klāsta juridisko palīdzību, realizējot savu klientu pārstāvību un aizstāvību krimināllietās, administratīvo pārkāpumu lietās, civilajos un administratīvajos strīdos, pirmstiesas stadijās un tiesas procesos, ka arī gatavojot juridiskā rakstura dokumentus un sniedzot konsultācijas.

Advokāti, kuri praktizē krimināllietās.
Spied šeit

Advokāti, kuri praktizē
civillietās.
Spied šeit

Advokāti, kuri praktizē administratīvajās lietās.
Spied šeit

©  ZAB "IUSTUS" | zvērinātu advokātu birojs